અલી ગોડી । Ali Godi । Vinay Nayak । Gujrati New Song । Siddhi Films

Name : Ali Godi Singer : Vinay Nayak Artists : Sunny Thakor,Sizuka Music : Vishal Padhya (Datt Recording Studio) Lyrics : Mukesh Thakor Singer Dop : Kiran Thakor,Vishal Darji Editing : Kiran Thakor Concept& Director : Ishwar Thakor Producer :…

અલી ગોડી । Ali Godi ।  Vinay Nayak । Gujrati New Song । Siddhi Films

Source

0
(0)

Name : Ali Godi
Singer : Vinay Nayak
Artists : Sunny Thakor,Sizuka
Music : Vishal Padhya (Datt Recording Studio)
Lyrics : Mukesh Thakor Singer
Dop : Kiran Thakor,Vishal Darji
Editing : Kiran Thakor
Concept& Director : Ishwar Thakor
Producer : Dilip Pandya , Chirag Barot ,Vishal Barot
Music Label & Copyright : Kalikrupa Official & Siddhi Films

#Siddhi_Films
#Ali_Godi
#અલી_ગોડી
#vinay_nayak_new_song
#Vinay_Nayak
#Ishwar_Thakor
#Sunny_Thakor
#Sizuka
#siddhi_films
#gujrati_songs
#new_gujarati_song_status
#instagram
#gujratisong

0 / 5. 0