ஆப்பம் பாட்டியின் Lease வீடும் வலிமையான Updateம் | KAMLAM PAATI UPDATE | MSF

Dear MSF subscribers!!! we are happy to announce that our subscriber’s contribution to Kamalm paati is Rs 5,44,000/- Special Thanks to Mr.Manikandan who coordinated to collect this amount from great hearts like you. பாட்டிக்கு உதவிய அனைத்து இதயங்களுக்கும் MSFன் மனமார்ந்த நன்றிகள்.…

ஆப்பம் பாட்டியின் Lease வீடும் வலிமையான Updateம் | KAMLAM PAATI UPDATE | MSF

Source

Dear MSF subscribers!!! we are happy to announce that our subscriber’s contribution to Kamalm paati is Rs 5,44,000/-
Special Thanks to Mr.Manikandan who coordinated to collect this amount from great hearts like you.
பாட்டிக்கு உதவிய அனைத்து இதயங்களுக்கும் MSFன் மனமார்ந்த நன்றிகள்.

(watch these previous videos about kamalam paati for full details)
https://youtu.be/DbgvTXPZAJQ
https://youtu.be/ddeYy1m3d08
https://youtu.be/QItiLzmGZ_Q Kamalam Paati’s Relative Mr.Manikandan Thumatchi’s A/C details:
Manikandan Thumatchi
ICICI Bank
A/c.No. 102201528566
IFSC CODE. ICIC0006011
MADURAI MUNICHALAI BRANCH
MADURAI.625009.

G PAY – Manikandan Thumatchi (Mani.T) +91 98942 69242
——————————
Aaapakaara paatima (Kamalam Paati) Appa kadai,
6:30am to 9am
Karupatti Aapam with/without butter 8rs
Extra butter 2rs per piece
Khanapalayam 3rd St, Khanapalayam Cross,
Madurai, Tamil Nadu 625009
https://goo.gl/maps/4k1WAbyDNUhM8pR8A
————-
Follow us on
Twitter: https://twitter.com/MSF_Tweets
Instagram: https://www.instagram.com/msf_insta/
Facebook: https://www.facebook.com/MadrasStreet…