Intervjufilm med Ananda Serné

Ananda Serné – A caterpillar is curled in a green ring 15 nov – 8 dec 2019 Galleri 54 Intervjufilm av Benedikte Esperi Det repetitiva och rytmiska i insekters läten kan uppfattas som maskinlikt. Videon A caterpillar is curled in…

Ananda Serné – A caterpillar is curled in a green ring
15 nov – 8 dec 2019
Galleri 54

Intervjufilm av Benedikte Esperi

Det repetitiva och rytmiska i insekters läten kan uppfattas som maskinlikt. Videon A caterpillar is curled in a green ring, filmad i och kring Taipei, innehåller en serie syn- och hörselintryck av insekter i en miljö skapad av människan. Den innehåller även referenser till insekters namn på taiwanesiskt teckenspråk och till den repetition som sker under processen då man lär sig ett nytt språk.
Dessa bilder har ett ljudspår som delvis består av inspelningar som gjorts av en entomolog som samlat insektsljud som utan förstärkning skulle vara omöjliga att höra för det mänskliga örat.


larv, kokong, mal

Ett annat ljud som människor inte kan höra är det ultraljudsläte som fladdermusen har när den letar efter byten. Fladdermöss lever på mal. Vissa malar har dock päls på vingarna som gör att de undgår rovdjuren: denna ljudabsorberande päls fungerar som ett akustiskt kamouflage, den dämpar fladdermössens klickljud och förhindrar att dessa studsar tillbaka.

Malar är kända för sin starka fascination för konstgjorda ljuskällor. Malarna är mindre aktiva, äter mindre och pollinerar färre blommor när de dras till ljus på natten. Lampor kan distrahera dem så mycket att de glömmer allt annat, kanske lite som människor är dragna till skärmar.

Night-scented Flower I&II är infraröda foton av nattblommande växter (som fladdermöss lever på) som översatts till vävtapet med hjälp av en digital Jacquardvävstol. Verket refererar till ursprunget hos uttrycket ‘software bug’ som ofta associeras med misslyckande, och till den mal som datorpionjären Grace Hoper och hennes team 1947 hittade inuti en Harvard Mark II-dator.

Ananda Serné (1988, NL) är baserad i Stavanger, Norge. Hon har en magisterexamen från Islands konsthögskola i Reykjavik. Genom rörliga bilder, textiler och text undersöker hon i sin praktik frågor som har att göra med (miss)kommunikation. Hur mycket information finns till exempel utanför den mänskliga varseblivningens sfär? Hur mycket information går förlorad? Hon intresserar sig för de utmaningar som medier som språk, ljud och rörliga bilder framställer när de försöker återge vissa naturfenomen.